Nasze portale
societyTWITTERFACEBOOK

Narodowy Instytut Audiowizualny [NInA] - logoNarodowy Instytut Audiowizualny [NInA] to państwowa instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego. Misją statutową NInA jest gromadzenie, archiwizacja, rekonstrukcja i udostępnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej. Instytut inicjuje i wspiera festiwale, koncerty, konferencje i wystawy, podejmując współpracę zarówno z uznanymi jak i alternatywnymi twórcami rodzimymi i zagranicznymi. Rejestruje cenne zjawiska polskiej kultury, jest wydawcą wielu unikatowych na rynku serii DVD (także Blu-Ray i 3D) i CD przedstawiających wybitne polskie filmy animowane i dokumentalne jak również najnowszą twórczość współczesnych kompozytorów oraz reżyserów teatralnych i operowych. NInA realizuje projekty wykorzystujące możliwości Internetu i skierowane do szerokiego grona odbiorców. Prowadzi działania z zakresu edukacji medialnej oraz badań dotyczących edukacji audiowizualnej oraz kultury 2.0, współpracując z ekspertami w zakresie nowych mediów, prawa autorskiego i archiwizacji. W roku ubiegłym Narodowy Instytut Audiowizualny odpowiadał za koncepcję i realizację Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011, stymulując pejzaż kulturalny Polski i zachęcając mieszkańców do aktywnego udziału w interdyscyplinarnym programie poszczególnych projektów, m.in. Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu.

Fundacja Sztuki Art-House powstała w styczniu 2004 roku w Bydgoszczy. W tym też roku zainicjowała organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Reportażu Camera Obscura. W ramach swojej działalności fundacja organizuje różne przedsięwzięcia kulturalne o wydźwięku społecznych, promuje twórczość młodych atystów i osób niepełnosprawnych. Art-House był partnerem Fundacji Nowe Media w 16 edycji MAM Forum Pismaków.

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - logoCentrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich broni wolności słowa zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a szczególnie swobody dziennikarza w docieraniu do źródeł informacji, umacnia wolność prasy i mediów elektronicznych, strzeże wykorzystania wolności słowa. Centrum Monitoringu Wolności Prasy było współorganizatorem konferencji - Media a sprawa krzyża a sprawa krzyża - organizowanej przez Fundacji Nowe Media.

Creative Commons Polska - logoCreative Commons Polska to oddzial ogólnoświatowej organizacji, która postawiła sobie za zadanie uzyskanie kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a niczym nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Licencje Creative Commons wykorzystują prawo autorskie, aby umożliwić przekazanie innym części praw przysługujących autorowi. Nie oznaczają one zrzeczenia się praw autorskich. Dzieła objęte licencjami CC nie trafiają do domeny publicznej – prawa autorskie pozostają zachowane, ale umożliwiają udostępnienie dzieła szerokiemu gronu użytkowników. Licencje CC zostały opracowane z myślą o wszelkiego rodzaju materiałach: stronach internetowych, muzyce, zdjęciach, filmach, literaturze czy materiałach edukacyjnych i artykułach naukowych – przede wszystkim tych rozprowadzanych przez Internet.

Diprocon - logoDiprocon to firma specjalizująca się w dostarczaniu sprzętu IT do firm i odbiorców prywatnych. W ofercie posiada zarówno sprzęt nowy jak i używany. Z Fundacją współpracuje od początku jej istnienia, dostarczając jej sprzęt komputerowy i specjalistyczny, zarówno do codziennej pracy jak i specjalnych wydarzeń, takich jak obozy dziennikarskie.

Innowatorium - logoInnowatorium powstało gdy kilkoro zapaleńców spotkało się przypadkiem i poruszyło temat niskiego poziomu szkolnictwa w naszym kraju. Byli wśród nich nauczycielka, twórcy gier planszowych i symulacyjnych oraz trenerzy biznesowi. Wszyscy byli znudzeni i rozczarowani niskim poziomem technik nauczania nie tylko w szkołach, gimnazjach i liceach, ale i na rynku szkoleń biznesowych. Okazało się, że wszyscy podzielają pasję do eksperymentowania z różnymi technikami nauczania i szkolenia. Od pomysłów jeszcze oświeceniowych, by nauka kojarzyła się pozytywnie, przez gry symulacyjne, aż po wykorzystywanie nowoczesnych technik opartych na idei edutainment.

Fundacja Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA im. Ignacego Łukasiewicza - logoFundacja Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA im. Ignacego Łukasiewicza wspiera polską naukę, kulturę, dziedzictwo narodowego. W ramach swojej działalności fundacja dofinansowała udział Zespołu Szkół im. Józefa Kustonia w Lubaczowie w projekcie Fundacji Nowe Media Szkoła MAM.

Hint Intermedia - logoHint Intermedia to jedna z najdynamiczniej rozwijających się młodych agencji reklamowych na polskim rynku. Oferuje swoim klientom najwyższej jakości rozwiązania i produkty z zakresu komunikacji marketingowej ATL&BTL, interactive, public relations, web2.0 oraz wdrożenia IT. O najwyższą jakość końcową dba zespół składający się z ponad dwudziestu specjalistów z różnych dziedzin. Mimo krótkiej historii, produkcje Hint Intermedia zdążyły już znaleźć uznanie w oczach jurorów polskich konkursów reklamowych. Wśród klientów, którzy zaufali agencji znajdują się marki, takie jak Americanos, BBC World News, telewizja nowej generacji n, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Unilever oraz Vattenfall.

Koalicja Otwartej Edukacji - logoKoalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie i promocja otwartych zasobów edukacyjnych, rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.

Komisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce - logoKomisja Europejska - Przedstawicielstwo w Polsce jest partnerem Fundacji Nowe Media w 16 edycji MAM Forum Pismaków


Muzeum Historii Polski - logoMuzeum Historii Polski ma przedstawiać najważniejsze wątki polskiej historii - państwa i narodu - ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności - procesów kształtowania i funkcjonowania parlamentaryzmu, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. mechanizmy funkcjonowania republiki szlacheckiej, powstania narodowe, dzieje "Solidarności" i dwukrotną odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej. Muzeum ma przyczyniać się do edukowania i kształtowania nowoczesnej wrażliwości patriotycznej, do kształtowania obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich dziejów z historią innych narodów żyjących na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. Ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu “Patriotyzm Jutra” dofinansowano projekt “PRL w Qmamie - rola mediów w budowaniu świadomości narodowej Polaków”

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy “Polis” - logoStowarzyszenie Młodych Dziennikarzy “Polis” powstało w 1995 roku na bazie redakcji pisma “Polis” i związanych z nią czwartkowych warsztatów dziennikarskich. Głównym celem naszej organizacji jest edukacja młodych w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzanie ich do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla gimnazjalistów, licealistów i studentów, a także współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją Wychowawców i Młodzieży “Prom”, Fundacją Nowe Media).

Fundacja Projekt: Polska - logoFundacja Projekt: Polska to organizacja wspierająca ngo'sy, które działają na rzecz nauki, edukacji, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, rozwoju demokracji, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Fundacja Nowe Media współpracowała z Fundacją Projekt: Polska przy organizacji XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa - logoStowarzyszenie Wolnego Słowa jest powstałą w 2003 roku organizacją zrzeszającą uczestników opozycji demokratycznej i podziemia solidarnościowego oraz niezależnego ruchu wydawniczego i kulturalnego z lat 1976-1989. Współzałożycielami Stowarzyszenia byli m.in. nieżyjący już Jan Nowak-Jeziorański i Maciej Łukasiewicz, prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Zbigniew Romaszewski. Członkowie Stowarzyszenia współuczestniczyli w zwieńczonej sukcesem walce z komunizmem i ich szczególną zasługą jest doprowadzenie do likwidacji monopolu informacyjnego totalitarnego państwa. Mimo że dziś wolne media są czymś oczywistym, to właśnie przywrócenie wolności słowa jest jednym z najważniejszych osiągnięć polskiej demokracji po roku 1989. Stowarzyszenie jest partnerem Fundacji w projekcie “PRL w Qmamie - rola mediów w budowaniu świadomości narodowej Polaków”.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - logoWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Najbardziej znaną formą działalności fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym, nazywana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Przystanek Woodstock. Multimedialne relacje z tych wydarzeń dostępne są na platformie Młodzieżowej Akcji Multimedialnej: mam.media.pl.

Wydawnictwo Szkolne PWN - logoWydawnictwo Szkolne PWN jest członkiem Grupy Wydawniczej PWN i działa na rynku książki edukacyjnej od stycznia 1997 roku. Od początku istnienia Wydawnictwa w ofercie znajdują się podręczniki szkolne do wszystkich typów szkół oraz publikacje metodyczne dla nauczycieli. Wydawane publikacje to głównie podręczniki do nauki języków obcych, podręczniki do przedmiotów ogólnoedukacyjnych oraz publikacje pomocnicze i okołopodręcznikowe dla uczniów. Wraz z Fundacją Nowe Media organizuje dla nauczycieli konferencje oraz szkolenia z zakresu edukacji medialnej. We współpracy z fundacją powstał biuletyn "Uczyć łatwiej".

Związek Harcerstwa Polskiego - logoZwiązek Harcerstwa Polskiego to ponad 140 tysięczna organizacja młodzieżowa, działająca na terenie całego kraju. Jej misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją non-profit, od 16 lutego 2004 zarejestrowaną jako Organizacja Pożytku Publicznego.